چاپ
دسته: پرورشي طيور
بازدید: 5880

 اندازه تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ و تخم اردک تخم سایر پرندگان، به وضوح کوچکتر است.  در این عکس به ترتیب از سمت راست، تخم :  ?غاز ?اردک ?مرغ  ?بلدرچین

 اندازه تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ و تخم اردک تخم سایر پرندگان، به وضوح کوچکتر است.
 در این عکس به ترتیب از سمت راست، تخم :
?غاز
?اردک
?مرغ
?بلدرچین