هزينه هاي خريد دام

پس از تكميل ساختمانها و تاسيسات و اخذ پروانه بهره برداري نسبت به خريد دويست و جهار رأس

بره نر به وزن متوسط 25 كيلو گرم اقدام خواهد شد و بره هاي فوق به مدت يكصد روز پروار شده و سپس روانه كشتارگاه خواهند شد و مجددا دوره پرواربندي بعدي با خريد دويست و چهار رأس ديگر دام با مشخصات بالا قابل تكرار مي باشد و اين خريد هر چهار ماه يكبار و هر سال سه دوره قابل تكرار خواهد بود . خريد چهار رأس دام اضافي جهت پيش بيني 2 % تلفات طي دوره بوده و با پيش بيني داشتن دويست رأس بره در پايان دوره اين تعداد در نظر گرفته شده است . ضمنا طول دوره پروار يكصد روز بيان گرديده است و الباقي مدت جهت خريد دام جديد و فروش دامهاي موجود دامداري و همچنين مبارزه با با بيماريها با استفاده از داروهاي ضد انگلي و واكسيناسيوندامها مي باشد . لذا در جيره غذايي دامها همان مدت يكصد روز جهت خوراك با انرزي و پروتئين ويژه پروار بندي لحاظ شده و مدت ده روز از دوره نيز مصرف كاه و قدري يونجه خشك خواهيم داشت و جهت خريد دامها به شرح ذيل اقدام خواهد شد .

 

 

 

 

هزينه هاي خريد دام
شرح
تعداد رأس
قيمت واحد
بهاي كل واحد
جمع كل
بره نر با وزن متوسط 25 كيلو گرم
204
6900 هر كيلو
172500
35190000
جمع
     
35190000
 
توضيح اينكه هزينه خريد دام براي دوره سوم به بعد مي تواند از در آمد حاصل از فروش دامها تأيين شود و همچنين بره هاي خريداري شده حتي الامكان از نژادي تهيه ميگردد كه افزايش وزن روزانه آن مطلوب باشد . معمولا بره هاي دورگ نژاد كردي و بره هاي نژاد كردي از افزايش وزن مطلوبي برخوردار هستند و در دامنه پرواربندي كه ما انجام مي دهيم به جهت طول دوره و مدت پروار و نوع غذايي كه در اختيار دامها قرار ميدهيم چربي زيادي نگرفته و در زمان فروش مي توانيم با قيمتي معادل قيمت خريداري شده دامها نسبت به فروش اقدام نمائيم . لازم به توضيح است كه افزايش مدت پروار و كاهش دوره هاي پروار ساليانه موجب چاق شدن زياده از حد دامها شده و لذا موقع فروش آنها به جهت تجمع مقادير زياد چربي در زير پوست بايد به قيمت پائين تر از معمول آنها را بفروش برسانيم . ضمن اينكه با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد ه است كه جهت افزايش وزن دام از 50 الي 55 به بالا به جهت بالا رفتن انرژي مورد نياز نگهداري دام لازم است به صورت قابل توجهي بالا رفته و صرفه اقتصادي پرورش را كاهش مي دهد . لذا رعايت دقيق طول مدت پرواربندي و نوع و نحوه تغذيه دامها تضمين كننده سود آوري ما خواهد بود .
تغذيه دام
همانگونه كه گفته شد يكي از مسائل مهم در پرواربندي تغذيه دام است كه بيش از شصت درصد از هزينه ها را در بر خواهد داشت ( هزينه هاي جاري ) لذا لازم است حتما جيره غذايي صورت پذيرفته و به گونه اي برآورد گردد كه هم ارزان بوده وهم مقرون به صرفه باشد . ضمن اينكه دسترسي به آن آسان و تأمين احتياجات نگهداري و رشد حيوان را بنمايد . جيره غذايي بره هاي پروار از موارد ذيل تهيه مي نمائيم .
دانه غلات كه مي تواند با توجه به قيمت و شرايط متغيير باشد .
مواد متراكم پروتئيني مشابه كنجاله ها
مواد علوفه اي كه با توجه به فصل از سال مي تواند خشك يا تر باشد
مواد معدني و مكمل ها كه از طريق مواد پودري كه به جيره اضافه مي نمائيم و سنگهاي ليسيدني تأمين مي شود
به هر حال اگر بره هاي نر با توجه به خصوصيات بره هاي خريداري شده كه ذكر گرديد مناسب انتخاب شود و نازمنديهاي آنها كاملا تأمين شود بطور متوسط روزانه تا 250 گرم افزايش وزن خواهند داشت وضمنا با در نظر داشتن وزن اوليه دامها در پايان دوره 50 كيلو گرم خواهند رسيد وبنا بر اين متوسط وزن حهت تنظيم جيره ومواد غذايي را 37.5 كيلو گرم وزن دام در نظر ميگيريم .
اگر چه جيره غذايي در وزنهاي مختلف متغيير مي باشد ، اما به جهت سهوات در انجام محاسبات مقدار معدل درج شده و به عنوان مبنا قرار گرفته است و در اين وزن معادل 1950 كيلو كالري انرژي و 155 گرم پروتئين خام بايستي در نظر گرفته شود و اين مقدار انرژي و پروتئين توسط 1.55 گرم ماده خشك غذا تأمين خواهد شد . حال جيره را بر اساس غلظت پروتئين خام تنظيم مينماييم
0.1 = 1.55 / 0.155
اين غلظت توسط چهار ماده غذايي يعني جو - كنجاله تخم پنبه ( به جهت قيمت و مشخصات آن ) يونجه كه مي تواند خشك و يا تازه باشد و سيلوي ذرت كه در سيلوي تخميري تهيه نموده ايم تأمين خواهد گرديد و بنا بر اين خواهيم داشت :
سيلوي ذرت
as fed
1.24 كيلو گرم
به ازاي هر رأس در روز
جو
as fed
0.795 كيلو گرم
به ازاي هر رأس در روز
يونجه خشك
as fed
0.466 كيلو گرم
به ازاي هر رأس در روز
كنجاله تخم پنبه
as fed
0.064 كيلو گرم
به ازاي هر رأس در روز
بدين ترتيب هزينه تغذيه بشرح ذيل خواهد بود :
نوع ماده غذايي
نياز سرانه روزانه kg در 100 روز
نياز 200 رأس در 100 روز kg
قيمت واحد
هزينه كل
سيلوي ذرت
124
24800
100
2480000
جو
79.5
15900
550
8745000
يونجه خشك
46.6
9320
450
4194000
كنجاله تخم پنبه
6.4
1280
700
896000
مكمل معدني
2.4
480
400
192000
جمع كل يكدوره
-
51780
-
16507000
توضيح اينكه هزينه تغذيه در طي دوره هاي بعد از محل در آمد طرح تأمين مي شود و از آنجا كه مجري طرح لازم است تعهد كشت علوفه را داشته باشد ، لذا قيمت تمام شده علوفه لازم است معادل قيمت توليد كه آماده فروش به بازار مي باشد قبل از هزينه حمل در نظر گرفته شود و سود فروشنده اي كه علوفه مذكور را جهت فروش يا مصارف خود خريداري مي نمايد كسر گردد. اما به جهت اينكه در نظر است با قيمت خريد واقعي علوفه و جهت پرواربنداني كه به دلايلي علوفه مورد نياز را خود تأمين نمي نمايند محاسبه انجام پذيرد لذا قيمتها بر اساس قيمت روز در نظر گرفته شده است .
پرسنل شاغل در طرح و هزينه هاي مربوطه
شرح
تعداد
حقوق ماهيانه
حقوق ساليانه و پاداش
حقوق يكدوره
مدير و سرپرست طرح
1
600000
7800000
2600000
كارگر دامداري
1
400000
5200000
1733000
كارشناس دامپروري پاره وقت
1
250000
3250000
1083000
بيمه سهم كارفرما
-
23% رديف 1و2
2990000
997000
جمع كل
3
-
19240000
6413000
 
استهلاك :
استهلاك به تفكيك جهت ساختمان و تاسيسات و ماشن آلات و ادوات بصورت جداگانه محاسبه ميگردد . با توجه به نوع مصالح بكار رفته استهلاك ساختمان و تاسيسات طي سي سال در نظر گرفته شده ، چرا كه هر ساله مبلغي صرف تعميرات واحد در پيش بيني هزينه جاري خواهد آمد و هزينه استهلاك ادوات و ماشين آلات 10 ساله در نظر گرفته خواهد شد .
استهلاك ساختمان و تاسيسات = 30 / كل سرمايه در خصوص ساختمان و تاسيسات
ريال 2073467 = 30 / 62204000
 
استهلاك ماشين آلات و ادوات = 10 / كل سرمايه گذاري در خصوص ماشين آلات و ادوات
2362500 = 10 / 23625000
 
 
 
شرح سرمايه گذاري طرح
عنوان
قديم
جديد
جمع
ثابت ساختمان
15000000
62204000
77204000
جاري
-
205275704
205275704
ثابت ادوات
-
23625000
23625000
جمع كل
15000000
291104704
306104704
 
 
 
در آمد ساليانه
در آمد طرح شامل در آمد اصلي و فرعي مي باشد و ما علاوه بر توليد دام زنده پروار شده در شرايط خاص توليد گوشت ، توليد كود دامي نيز خواهيم داشت .
 
عنوان توليد
مقدار - كيلو گرم
قيمت واحد
ارزش كل
ملاحظات
دام زنده
30000
6900
207000000
بر اساس 6900 ريال
گوشت قرمز
450
12000
5400000
تلفات ذبحي
كود
100000
70
7000000
هر رأس 0.5 تن در سال
جمع كل
   
219400000
 
 
 
همانگونه كه از جدول بالا مشاهده ميگردد ما ساليانه حدود 30000 كيلو گرم وزن زنده دام خواهيم داشت و 450 كيلو گرم گوشت نيز عايدي از دامهاي ذبحي ( تلفات دامهاي مريض كه سر بريده مي شود ) خواهيم داشت و كود دامي نيز در آمد مناسبي را در طول طرح عايد ما خواهد نمود . نكته اساسي در محاسبات مذكور قيمت روز و بازار علوفه بوده است كه در صورت توليد علوفه توسط متقاضي و مصرف آن در واحد حدود 15 % قيمت تمام شده علوفه كاهش داشته و بر سود دامداري اضافه خواهد نمود .
قيمت تمام شده محصول
ميزان توليد ساليانه / جمع هزينه هاي توليد ساليانه =قيمت تمام شده محصول توليدي
ريال 6643 = 30900 / 205275704
سود وزيان ويژه جمع هزينه هاي توليد - فروش كل
ريال 14124296 = 20527504 -219400000
ارزش افزوده
( تعميرات و نگهداري + سوخت و برق + خريد دام و علوفه و ... ) - ( فروش كل ) ارزش افزوده نا خالص
ريال 42943200 = ( 17165800 + 4200000+ 155091000 ) - 219400000
استهلاك - ارزش افزوده نا خالص = ارزش افزوده خالص
ريال 38507233 = ( 2362500 + 2073467 ) - 42943200
نسبت افزوده
فروش كل / ارزش افزوده نا خالص = نسبت افزوده نا خالص به فروش
0.196 = 219400000 / 42943200
فروش كل / ارزش افزوده خالص = نسبت افزوده خالص به فروش
0.175 =219400000/ 38507233
 
سرمايه گذاري كل / ارزش افزوده خالص = نسبت افزوده خالص به سرمايه گذاري كل
0.132 = 291104704 /38507233
سرمايه ثابت سرانه
تعداد پرسنل / سرمايه ثابت = سرمايه ثابت سرانه
28609667 = 3 / 85829000
سرمايه گذاري كل سرانه
51418078 = 3 / 154254235
با توجه به اينكه ما در سال يك سري هزينه جاري داشته و آن را براي سه نوبت در سال بكار مي گيريم ، لذا ما هزينه جاري يكدوره را در كل سرمايه گذاري سرانه شركت داده ايم .
نرخ بازدهي سرمايه
كل سرمايه گذاري / ( هزينه تسهيلات مالي + سود وزيان ويژه ) = نرخ بازدهي سرمايه
0.09 = 154254235 ( 0.00 + 14124296 ) = نرخ بازدهي سرمايه
دوره برگشت سرمايه
( استهلاك + هزينه تسهيلات + سود ) / كل سرمايه گذاري = دوره برگشت سرمايه
سال 8.9 = 172814507 / 154254235 = ( 4435979 + 254235 + 14124296 )/ 154254235
مشاهده ميگردد اگر از هزينه تسهيلات مالي استفاده نشود و از طرفي سود سرمايه گذاري متقاضي محاسبه نگردد مدت نه سال زمان جهت برگشت سرمايه انجام شده لازم ميباشد و اگر از تسهيلات استفاده گردد ، علاوه بر عدم سود جهت مجري طرح با كمبود نقدي نيز مواجه خواهيم بود كه اين امر سود آوري پائين طرح را ميرساند .

 

Pin It

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338328